Governance DIN 

 

               Het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland wordt gevormd door: 

 Kathleen Ferrier, voorzitter

 John Brewster, ondervoorzitter tevens penningmeester

 Harriëtte Mingoen, secretaris

 Prenobe Oemrawsingh

Jason Watkin

 Roy Ashruf, bestuurssecretaris

 

Naast het Bestuur van DIN, sorteert er een Raad van Advies. De Raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur op strategisch en tactisch niveau aangaande de gestelde doelen van het DIN. 

 

De Raad van Advies:

Hugo Fernandes Mendes

Dowlatram Ramlal

Radjinderpersad Bhoendie

 

Het collegiale bestuur van DIN heeft op verscheidene gebieden baanbrekend werk verricht als uitvloeisel van de individuele expertisen die zij hebben. Het bestuur is als collectiviteit in staat om de brug met het moederland op een effectieve en efficiënte manier te slaan, in te bedden, verstevigen en te garanderen, waarbij behoorlijk bestuur het credo is zowel in woord als in daad.